Wijkmobiliteitsplan 2020-2021Stad Gent

Stad Gent rolt een wijkmobiliteitsplan uit voor wijk Dampoort. De wijk krijgt hierbij veel inspraak. Eind 2019 werd input gevraagd aan alle wijkbewoners over wat goed en fout loopt in de wijk. Eind 2020 werden drie scenario's voorgesteld. Op basis van de reacties en opmerkingen volgt een finaal scenario, dat wordt uitgevoerd. Alle informatie over hoe de stad dit willen aanpakken, vind je hier.

In het eerste inspraakmoment stuurde Velodroom een uitgebreide visietekst op wijkmobiliteit. We beschreven daarin de doelstellingen die we graag in zo'n plan zouden zien, en een hele hoop tips om het plan een succes te maken. De vijf belangrijke doelstellingen waren:

In november 2020 stelde de stad drie scenario's voor, over hoe de toekomstige wijkmobiliteit vorm zou kunnen krijgen. Velodroom analyseeerde de drie voorliggende scenario's. We keken vooral hoe de plannen de situatie voor onze kinderen kunnen verbeteren. Alles hierover kan je nalezen in "analyse van de drie scenario's"