Schoolstraten en Leefstraten

Bij een schoolstraat wordt de straat afgesloten voor auto's bij het begin en einde van de schooluren.

De Krekel heeft reeds drie jaar een schoolstraat. Sindsdien verloopt de ochtendspits rond de school gemoedelijker, fietsers zitten niet meer vast tussen de manouvrerende wagens, en meer kinderen komen met de fiets. De foto's hieronder tonen duidelijk het verschil.

 
Krekelberg voor en na de invoering van de schoolstraat

 

Nu zijn schoolstraten nog de uitzondering in Gent. Tijdens de fietstelling 2017 telden we aan de Heiveld ruim 600 fietsers en slechts enkele wagens. Nochtans stellen we nog steeds vast dat die weinige wagens nog steeds voor gevaarlijke situaties zorgen: midden op straat stoppen, portieren die openzwaaien, keren op het kruispunt,... en daartussen die 600 fietsers. Wordt het dan geen tijd om de schoolstraat standaard te maken voor elke schoolpoort in Gent.

Toch is de schoolstraat niet evident en moesten een aantal kinderziektes overwonnen worden. De Visitatie organiseerde een schoolstraat, maar kon dit jaar niet genoeg vrijwilligers vinden. 't Is nu eenmaal niet zo leuk als je te vaak scheef bekeken wordt, of gewoonweg genegeerd door automobilisten. Als de wijkagent zo nu en dan eens een kijkje komt nemen, gaat het echter al veel beter. Ook aan de Wijze Boom werd de Schoolstraat een jaar afgeblazen, op vraag van leerkrachten en scholieren die met de wagen kwamen. Maar dit jaar zou het toch terug ingesteld worden. Het bleek nu eenmaal onpraktisch om al die ouders met de wagen een doodlopende straat in te sturen. Wordt vervolgd

Bij een leefstraat is de straat permanent autoluw, en dit gedurende 2 maanden. Dit geeft bewoners en scholieren de kans de straat in te palmen als speel- en ontmoetingsruimte. De leefstraten worden getrokken door Lab van Troje, en sinds dit jaar door Stad Gent, maar het initiatief komt steeds van de bewoners van de straat. De ouderraad/directies van de Vlieger en van de Wonderfluit zorgden voor een leefstraat voor de schoolpoort, en gebruikten de straat als speel- en leerplek.
Vanaf maart 2018 wordt de Wasstraat aan De Vlieger definitief geknipt, een tweede deel wordt schoolstraat, zodat er aan de Vlieger een permanente leefstraat krijgt.

Op de kaart vind je ook de andere leef- en schoolstraten in het Gentse terug

Meer info: