Enquete Najaar 2013

Bij deze enquete werden de leerlingen van Krekel, Vlieger, Wijze Boom, Wonderfluit gevraagd naar hun weg naar school, en wat ze er goed of slecht aan vonden. Er kwamen 530 antwoorden binnen. Elke bol vertegenwoordigt een aangehaalde locatie (klik op de bol voor meer informatie). Een uitgebreide beschrijving van elk punt, met problemen en met mogelijke maatregelen, is te vinden in het bijhorende rapport van 2013.