Onze visie

Velodroom werkt aan een meer duurzame mobiliteit in onze wijk en start daarbijvanuit het perspectief van kinderen. Kinderen zijn bij uitstek 'zachte weggebruikers'. Ze verplaatsen zich te voet of per fiets naar school of naar de winkel om de hoek. Vanaf een bepaalde leeftijd kunnen ze dat zelfstandig, zonder begeleiding van een volwassene. Kinderen vinden het ook leuk om zomaar te fietsen of te stappen, om hun buurt te verkennen, buiten te spelen en vriendjes ontmoeten in het buurtpark of in het zwembad.

Buiten spelende en fietsende kinderen hebben echter niet gemakkelijk in de hedendaagse stad. Vanaf de jaren '60 werd de weginfrastructuur in Vlaanderen steeds meer ontworpen in functie van autogebruik. De publieke ruimte van de straat kalfde af en de stad werd minder aangenaam. Dit leidde tot stadsvlucht van jonge gezinnen en suburbanisatie, wat nog meer autoverkeer tot gevolg had. Dit leidde tot verdere verschraling van de publieke ruimte en ongezonde lucht in steden. Velo-droom wil weerwerk bieden aan deze neerwaartse spiraal.

We willen een aangename en gezonde stad, met kindvriendelijke publieke ruimte, en een herwaardering de straten en wegen als drager van zacht weggebruik.

 


Brainstorm in de kleuterklas over verkeer. Het gaat vaak over gevaar...

 


...terwijl het echt zo leuk kan zijn

 


Verkeersbordenchaos bestudeerd door een 9-jarige
(dit is het stukje Land Van Waaslaan tussen de Schoolstraat en de Azaleastraat)

 

Zoals gezegd bestaat Velo-Droom vooral uit ouders. Hun kinderen lopen school in verschillende scholen van Sint-Amandsberg: de Vogelzang in Oostakker, de Krekel, de Vlieger, de Wijze Boom, de Toverberg en De Wonderfluit in Sint-Amandsberg. We werken nauw samen met de directies, ouderraden en MOS-teams binnen die scholen. Soms zitten ook andere organisaties mee aan tafel, zoals de plaatselijke afdeling van de Gezinsbond en een aantal buurtcomités, bijvoorbeeld Bordure, 't pleintje, Derachestraat, ... Ook met de Fiets van Troje, die in Gent werkt rond transitie, plegen we regelmatig overleg.