Feiten verzamelen

Velodroom ziet graag harde data. Cijfers die we kunnen voorleggen, om zo betere keuzes te kunnen maken. Daarom gaan we op pad, en verzamelen gegevens met onze vrijwilligers.

Eind 2017 werkten we mee aan de fietstelling van Fietsersbond en GMF. We organiseerden elf telpunten in Sint-Amandsberg. Daarmee was onze wijk lichtjes oververtegenwoordigd :-), maar soit, de gegevens lieten ons wel toe interessante conclusies te trekken: over fietsen aan de Dampoort, over nut van Schoolstraten. U leest er alles over bij Fietstelling 2017.

Daarnaast brachten we ook de knelpunten in kaart. Tijdens twee bevragingsrondes (voorjaar 2013 en najaar 2013) vroegen we een heleboel leerlingen en hun ouders naar hun weg naar school. En wat er zo leuk en zo moeilijk aan is. En waar het beter kan.

De resultaten werden gebundeld en voorgesteld tijdens de Fietsparade. De presentatie en de bijhorende informatiebundel kan je hieronder downloaden: