Veilig 9040

Velodroom heeft zich samen met enkele andere buurtorganisaties georganiseerd in het platform Veilig 9040. Na drie ongevallen op een maand tijd was de maat vol. Drie keer een ongeval bij het oversteken van de steenwegen die onze wijk doorkruisen. Te wijten aan de tijdelijke circulatie rond de Dampoortwerf? Of uitingen van een meer fundamenteel probleem van doorstroming versus wijkweefsel van kinderen. Hoe we het ook willen verklaren, het blijft onacceptabel. Veilig 9040 riep het stadbestuur en minister Peeters op om in actie te schieten. Er was nood aan crisismanagement.

 

 

Beste minister Peeters,
Beste burgemeester De Clercq,
Beste schepen Watteeuw,

 

Al verschillende jaren zetten scholen en buurtorganisaties in Sint-Amandsberg (Gent) zich actief in voor een verkeersveilige en leefbare buurt en schoolomgeving. We stellen daarbij drie uitgangspunten voorop: (1) het invoeren en handhaven van zone 30, (2) veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, en (3) het ontmoedigen van doorgaand vracht- en sluipverkeer. Het zijn doelstellingen die overigens ook aansluiten bij het recente wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg (Fase I: Inventarisatie, p. 125). De druk bereden gewestwegen die onze wijk doorkruisen, met verschillende aanrijdingen tot gevolg, zijn een bijzonder pijnpunt.

Het recente ongeval op de Antwerpsesteenweg (21/11/2023) van twee meisjes van 12, aangereden door een personenwagen bij het oversteken op een zebrapad, heeft de wijk ontzettend aangegrepen - des te meer gezien de meisjes, oud-leerlingen van de basisschool SJC Visitatie, tijdens de ochtendspits op weg waren naar hun school Sint-Janscollege Humaniora campus Heiveld. Bewoners hebben het stadsbestuur en de Vlaamse overheid herhaaldelijk gewezen op verschillende knelpunten. Omdat we zien dat een aanpak pas op lange termijn wordt gepland, eisen we een crisisberaad. Het beeld van de kinderen zittend en liggend, bedekt met een zwarte doek op straat, mag zich niet herhalen.

We reiken jullie graag de hand om met spoed in overleg te gaan en samen te werken.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Liesbet Gevaert en Geert De Neve, oudercomité VBS SJC Visitatie
Directie, VBS SJC Visitatie
Jan Schouppe, ouderraad De Toverberg
Karel De Weerdt, ouderraad Het Tandwiel
Sofie Thoen, Arteveldehogeschool
Sofie Alen en Mieke Nolf, Velo-droom
Yves De Bruyckere, Fietsersbond Gent
Bouke Billiet, Gents MilieuFront
Gie Baguet , Den Boulevard - Land van Waaslaan
Claudine Lybaert, Buurtcomité Van Dampoort tot Campo Santo