Overleg

Velodroom gaat in overleg met de verschillende stadsdiensten die mobiliteit in onze wijk kunnen sturen: kabinet Mobiliteit, de Mobiliteitsdienst, de Politie, de wijkregisseurs, dienst wegen en verkeer. Vanuit onze terreinkennis en onze dagelijkse ervaringen leggen we hen de knelpunten voor, leveren we nieuwe gegevens, of stellen we oplossingen voor.

Velodroom wordt ook gevraagd naar onze mening op nieuwe plannen voor de wijk: wijkvernieuwingsproject door Maat Architecten, wijkvernieuwingsproject En Route, herinrichting H.Hartplein. En soms worden we al eens uitgenodigd voor een lezing of een panelgesprek.

Ook met andere mobiliteitsspelers binnen en buiten de wijk houden wij regelmatig overleg. Gelijkgestemden uit Gentbrugge, Ledeberg, Destelbergen of Oostakker, de Fietserbond, GMF. Dit leidde tot goede contacten, waardoor er regelmatig wordt samengewerkt en kennis uitgewisseld.

Hobbels en Bobbels

Op tijd en stond schotelen we de stadsdiensten onze Hobbels en Bobbels voor. Het is een korte selectie uit onze lange knelpuntenlijst. Eenvoudig op te lossen knelpunten zoals te hoge borduur, scheefgezakte straatstenen, een verboden-doorgang. Soms aangevuld met nieuw-vastgestelde manko's. We zijn verheugd dat sommige ervan intussen werden opgelost. Daartoe zijn we zeker trots op volgende symbooldossiers: