Feiten verzamelen

Tijdens twee bevragingsrondes (voorjaar 2013 en najaar 2013) werden een heleboel leerlingen en hun ouders gevraagd naar fietsen in Sint-Amandsberg. En wat er zo leuk en zo moeilijk aan is. En waar het beter kan.
De resultaten werden gebundeld en voorgesteld tijdens de parade. De presentatie en de bijhorende informatiebundel kan je hieronder downloaden: